آدرس ما

خیابان بهشتی، قبل از اندیشه، پلاک ۳۱ طبقه دوم

تلفن: ۸۸۹۲۷۲۴۴ – ۸۸۹۲۶۳۷۴

فکس: ۸۹۷۷۸۱۴۶

ایمیل: info@karasystem.co

تماس با ما