جشنواره زمستانی کاراسیستم

( از پانزدهم دی تا پانزدهم اسفند )

خدمات پیاده سازی

در صورتیکه جمع مبلغ خدمات پیاده سازی (شامل آموزش، تحلیل و طراحی و اختصاصی سازی) بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان باشد، شامل ۲۵ درصد تخفیف می گردد.

در صورتیکه جمع مبلغ خدمات پیاده سازی (شامل آموزش، تحلیل و طراحی و اختصاصی سازی) بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان باشد، شامل ۱۵ درصد تخفیف می گردد.

در صورتیکه جمع مبلغ خدمات پیاده سازی (شامل آموزش، تحلیل و طراحی و اختصاصی سازی) تا سقف ۵ میلیون تومان باشد، شامل ۱۰ درصد تخفیف می گردد.

محصولات نرم افزاری

hellllo

به مشاوره احتیاج دارید؟ لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن: ۸۸۹۲۷۲۴۴ – ۸۸۹۲۶۳۷۴

در طی یک دهه فعالیت، برندهای بزرگی به ما اعتماد کرده اند.

 • فارسی
 • مبین نت
 • همراه اول
 • ماهان
 • یک و یک
 • توف
 • فراگستر
 • مبنا
 • رهپویان
 • راتین
 • FestivalFestival

تلاش میکنیم تا اعتماد و رضایت شما را هم جلب کنیم.