فرم درخواست دمو و نیازسنجی پیاده سازی سیستم CRM

برای آشنایی ما با محدوده نیازها و خواسته های شما از سیستم CRM، خواهشمندیم فرم زیر را با دقت پر کرده تا بتوانیم راه حل مناسب تری را به شما پیشنهاد دهیم. لطفا تا جایی که ممکن است از کلی گویی خودداری کرده و پاسخ های شفاف بدهید.

پس از ثبت درخواست شما، مشاورین ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و ضمن ارائه مشاوره و نیازسنجی اولیه، زمان جلسه دمو و تحلیل نیازمندیها تنظیم خواهد شد.

لطفا کد شهر را نیز وارد کنید. (کد تهران 021)
اگر بله، لطفا نام ببرید از چه نرم افزاری استفاده کردید.
لطفا توضیح دهید سیستم CRM چه کارهایی باید برای شما انجام دهد؟ چه فرآیندهایی را تحت پوشش قرار دهد؟ چه اطلاعاتی را ثبت کند؟ لطفا بطور شفاف نیازمندیهای خود را توضیح دهید.
اگر بله، لطفا توضیح دهید.
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن
ساخته شده توسطARForms